Angličtina pro děti od 1 roku

Jsme jazyková škola Stepping Stones pro nejmenší. Učíme děti angličtinu jako mateřský jazyk. Znalost angličtiny je v dnešní době velmi důležitá a její aktivní používání Vašim dětem otevře bránu do světa. Začněte co nejdříve. Ve Stepping Stones se děti učí angličtinu přirozeně a stejným způsobem jako mateřštinu – nejdříve jenom poslouchají, poté porozumí, následně začínají produkovat slova – mluvit a v dalších dvou fázích se učí číst a psát.

Ideální věk pro přirozené učení druhého jazyka je mezi 1-2 rokem. Je to věk, kdy jsou dětské hlavičky tvárné, mají velké vlohy a obrovský potenciál se jazyk naučit s autentickou výslovností. Neučíme děti překládat z češtiny do angličtiny, ani je neučíme slovíčka bez kontextu.

Jak se tedy učíme?

Vytváříme pro děti prostředí a situace, kde jsou stimulovány k interakci a verbálnímu projevu. Prostředí, kde se cítí šťastně, sebevědomě a kam se těší. Naším cílem je, aby děti nepřekládaly slovíčka z češtiny do angličtiny, ale aby spontánně používaly jednoduché věty a struktury už odmala, a tím si pěstovaly zdravé návyky k učení jazyků.

V hodině děti uslyší pouze angličtinu, aby byly maximálně vystaveny jazyku po celou dobu lekce. Zkrátka – aby se vžily do situace bilingvního prostředí. Nepochybujte o jejich schopnostech porozumění, protože děti mají úžasné vlohy chápat a porozumět řeči těla, grimas, opakovaných situací a obrázkům. Použité materiály, aktivity a hračky v hodinách jsou pečlivě vybrané k danému věku, schopnostem, a především zájmu dětí.

Anglická lingvistka Helen Doron tvrdí, že děti, které jsou vystaveny dvěma jazykům, mají 2x větší slovní zásobu (ve věku 2 let), než děti vyrůstající v jednojazyčné rodině a lepší výsledky ve škole v pozdějším věku.

Helen Doron vyvinula kurzy pro děti všech věkových kategorií – již pro miminka od 3. měsíců. Má 30-letou zkušenost a její centra jsou po celém světě.

„Děti se rodí se schopností učit se. Od první chvíle na této planetě jsou schopny efektivně komunikovat. Jejich intelektuál není založen pouze na
genetické výbavě, ale také na velmi brzké stimulaci mozku, která vede ke vzniku nervových vazeb. Představení druhého jazyka miminku je ten nelepší
způsob jak rozvíjet tyto nervové vazby a tím zvětšovat kapacitu jeho intelektuálního vývoje.“

Helen Doron

Něco o mě

Jmenuji se Veronika Knížková a jsem zakladatelkou a majitelkou jazykové školy STEPPING STONES v Lounech.

Vše začalo po narození mé dcery.

Díky ní mám možnost vidět život z jiného pohledu. Fascinuje mě, jak děti objevují svět, jak rychle se učí, adaptují a rozvíjí. Dětská upřímnost a bezprostřednost mě často dojímá a rozesmává.

V roce 2005 jsem se rozhodla odjet do Anglie. Během krátké doby jsem si tuto zemi zamilovala – kulturu, lidi, humor, styl života. Na jaře 2011 se nám narodila dcera, se kterou jsem odmala a pravidelně chodila na tzv. baby groups, později toddler groups, kde se maminky s dětmi scházely, zpívaly písničky, tancovaly a hrály si. Bylo fajn, se pravidelně vídat s ostatními rodiči, jejich dětmi a navazovat nová přátelství.

Tato setkávání byla pro mne velikou inspirací a byla prvotním impulsem pro založení STEPPING STONES, když jsme se v roce 2013 vrátili zpět do ČR.

Dceru vychováváme v simulovaném bilingvním prostředí, kde matka mluví pouze anglicky a otec česky. Její schopnost naučit se angličtinu přirozeně, nenásilně a bez jejího povšimnutí.

Jsem zastáncem přirozené metody učení druhého jazyka od velmi brzkého věku dětí. Osobně jsem se setkala s mnoha lidmi a dětmi, kteří vyrůstali a stále vyrůstají v dvoujazyčných rodinách a jsem si vědoma jak velký náskok a výhody jim to přináší.

Baví mě práce s dětmi a baví mě angličtina. Záleží mi na tom, aby se děti cítily šťastně a spokojeně, aby se u mě smály a učily se, aniž by o tom věděly …

Těším se na vás!

Veronika