Kdy s angličtinou začít?

Začněte co nejdříve – věk kolem 1 roku je ideální. Batolata se začínají verbálně projevovat, je to doba, kdy nasávají zvuky ze svého okolí, poslouchají a pasivně znají stovky slov. Tato fáze je velice důležitá a předchází té aktivní fázi, kdy děti jedním slovem začínají pojmenovávat předměty či svoje potřeby. Je naprosto normální, že děti ve věku 1-2 roky se v kurzu moc neprojevují a proto je potřeba, aby druhému jazyku byly vystaveny pravidelně a systematicky. Role rodiče v hodině je velice aktivní a pokud opravdu chcete vidět výsledky, je třeba, aby jste i doma na děti mluvili anglicky. Čím častěji se s angličtinou budou setkávat v různých situacích, tím dříve začnou mluvit.

Součástí kurzu jsou rady a tipy pro rodiče, jak začít a jak motivovat děti i sebe.

Mezi rodiči, dětmi a lektorem vzniká mini anglická komunita, kde jazykem pro dorozumívání je angličtina. Je to velmi přátelské prostředí a děti se v tomto prostředí přirozeně učí nejenom jazyk, ale i důležité sociální návyky.

Jak výuka probíhá?

Děti od 1 do 3 let docházejí pravidelně 1x týdně v doprovodu rodiče, který má v hodině aktivní roli tzn. komunikuje v angličtině a modeluje pro dítě slova, krátké větičky, situace.. Zpívá písničky, říkadla a dodává dítěti sebevědomí a pocit bezpečí.

Hodina je dynamická a po celou dobu pouze v angličtině. Aktivity se střídají po krátké době. Rodiče mají obavy, že takto malé děti nevydrží sedět dlouhou dobu. Hodiny takto ani nejsou koncipovány. Počítáme s tím, že děti se potřebují proběhnout, tu a tam něco prozkoumat. Snažíme se, aby byly aktivity pro děti natolik zajímavé, aby neměly důvod odbíhat. A pokud se tak stane lektorky jsou empatické a program v hodině přizpůsobí atmosféře a tempu ve třídě tím, že zvolí pohybovou aktivitu – písničku či hru.

Předškolní děti od 3 let do hodin již docházejí sami. Opět je hodina v angličtině. I zde vycházíme ze zájmů a schopností takto malých dětí. Hodiny jsou hodně hravé, zpíváme písničky, říkanky, ale tady již tvoříme, kreslíme, modelujeme a děti mají své pracovní sešity se samolepkami, které v průběhu kurzu doplňujeme. Děti se v průběhu kurzu naučí anglicky požádat o pomůcky a hračky, které chtějí.

Děti ve věku 5-6 let (které absolvovaly předchozí kurz/kurzy) dokáží jednoduše komunikovat v angličtině. Jejich pracovní sešity jsou opět přiměřené k jejich věku a schopnostem. Už se setkávají s čísly, písmeny, úkoly jsou obtížnější, ale zvládnutelné. V druhé polovině kurzu se děti začínají seznamovat s ´phonics´ což znamená zvuky jednotlivých písmen a spojení. Tato znalost je důležitá pro čtení anglického textu a usnadní jim učení angličtiny v budoucnu. Tzn. že si nebudou muset nová slovíčka pamatovat, ale budou schopni je sami rozkódovat.  Např. c v angličtině zní jako k, spojení ck se čte také jako k tzn. slovo sock se nečte s-o-c-k, ale sok, dvě oo se čtou jako krátké u ve slově b-oo-k a nebo jako dlouhé ú ve slově m-oo-n, y se čte jako j ve slově yellow, které se čte jelou atd.

Aby se děti dostaly do této fáze, tak je opravdu potřeba, aby s angličtinou začaly brzy, aby již měli aktivní znalost a to je také důvod, proč nové děti přibíráme maximálně do věku 5 let, protože pak už je rozdíl mezi znalostmi u dětí příliš velký a nové děti to nebaví, protože tomu nerozumí.

Výsledky

Nejznatelnější pokrok a výsledky se opakovaně vyskytují v kurzu Chatterbox tj. u dětí ve věku 2-3 roky. Nový jazyk přijímají velice kladně a po krátkém ‚nasávacím‘ období, bez bariér používají sami a spontánně slova a krátké fráze, které se často opakují. Děti v tomto věku nemají zábrany, milují nové písničky a tvoření a moc hezky se s nimi spolupracuje. V tomto kurzu mají rodiče velký potenciál a předpoklady k úspěchu, pokud se rozhodnou angličtinu začlenit do každodenního života i doma, že to děti přijmou a postupně si na to zvyknou.